Speekselspreekuur.nl

De prothetisch-restauratief tandarts

Wat is prothetische/restauratieve tandheelkunde?

Prothetische/restauratieve tandheelkunde is een tandheelkundige differentatie dat wordt erkend door Nederlandse Vereniging voor Gnathologie en Prothetische Tandheelkunde (NVGPT) en het Royal College of Surgeons of Edinburgh of de Nederlands Vlaams Vereniging voor Restauratieve tandheelkunde en de European Prosthodontics Association. Het heeft betrekking op de diagnose, behandelingsplanning, herstel en onderhoud van de orale functie, het comfort, het uiterlijk en de gezondheid van patiënten met aandoeningen die verband houden met ontbrekende of gebrekkige tanden en kiezen.

Zie voor meer info: www.nvgpt.nl en www.nvvrt.nl.

Wat is een prothetisch-restauratief tandarts?

Een prothetisch-restauratief tandarts is een tandarts die na de tandheelkundige opleiding een minimaal drie jaar durende aanvullende opleiding heeft gevolgd in een geaccrediteerd afstudeerprogramma voor prothetische/restauratieve tandheelkunde. Deze tandartsen zijn gespecialiseerd in het behandelen van gebitsproblemen waarbij ontbrekende tand- en kaakstructuren worden hersteld.

Waarin verschilt een prothetisch-restauratief tandarts (prosthodontist) van andere tandartsen en tandartsspecialisten?

De term "prostho" betekent vervanging en "dontist" betekent omgaan met tanden. De prothetisch-restauratief tandarts is de erkende expert wanneer er iets in uw mond moet worden vervangen. Dit kan variëren van het herstellen van individuele tanden, een enkele tand, meerdere tanden, of alle tanden in de mond. Terwijl veel andere tandartsen sommige van deze behandelingen kunnen doen, zijn prothetisch-restauratief tandartsen de specialisten die zich met de meer complexe zorg bezighouden. Prothetisch-restauratief tandartsen worden beschouwd als de centrale spil bij het opstellen van de meer uitgebreide tandheelkundige behandelplannen. Ze leiden regelmatig teams van tandartsen, specialisten en andere gezondheidswerkers.

Ik ben Derk Jan Jager en ik ben werkzaam als prothetisch-restauratief/maxillofaciaal tandarts. Mijn interesse ligt met name bij de problemen rondom de droge mond en bij patiënten die complexe tandheelkundige zorg nodig hebben ten gevolge van droge mond problemen. Ik behandel alleen patiënten op verwijzing van andere tandartsen.

Lees verder

Vragen?

Contact