Speekselspreekuur.nl

Speekselspreekuur

Wanneer is speekselonderzoek nodig?

Een speekselonderzoek kan nuttig zijn indien patiënten melden dat zij hinder ondervinden van slijm in de mond of een brandend gevoel in de mond hebben. Ook ontstoken mondhoeken, problemen met het dragen van prothesen, een veranderde smaak hebben of een vieze smaak of ademgeur, taai of schuimig speeksel en moeite ondervinden met kauwen, slikken of praten, kunnen allemaal tekenen zijn van een droge mond. De combinatie van deze subjectieve klachten, klinische symptomen, medische gegevens en medicijngebruik geven aan of nadere speekseldiagnostiek en welke vorm daarvan nodig is.

Speekselonderzoek, in het bijzonder speekselsecretiemetingen, worden geadviseerd als de patiënt > 3 maanden droge mond klachten heeft, óf als er klinische symptomen van droge mond zichtbaar zijn. Ook in geval van de aanwezigheid van risicofactoren, zoals het gebruik van xerogene medicijnen, polyfarmacie of de aanwezigheid van systemische ziekten is het aanbevelingswaardig speekseldiagnostiek uit te voeren.

Wat gebeurt er tijdens een speekselonderzoek?

Tijdens het speekselonderzoek wordt de (resterende) speekselsecretie gemeten op 3 verschillende manieren. Verder wordt onder andere de pH en buffercapaciteit bepaald. Verder kan er ook naar de samenstelling (eiwitten en mineralen) van het speeksel worden gekeken. De mondholte en het gebit worden onderzocht en problemen in kaart gebracht. Er zal ook aandacht worden besteed aan zaken als uw algemene gezondheid en medicatie gebruik.

Van de bevindingen wordt een verslag opgesteld waarin ook de mogelijke oplossingen om de droge mond klachten te verminderen worden gepresenteerd. Dit verslag krijgt u thuisgestuurd.

Wat gebeurt er tijdens een uitgebreid mondonderzoek (droge mond én complexe gebitsproblemen)?

Mensen met droge mond klachten of mensen met gebit- of protheseproblemen gerelateerd aan een droge mond kunnen zich laten verwijzen. Hiervoor heeft u een verwijsbrief van uw tandarts nodig of, als u geen tandarts heeft, een verwijsbrief van uw huisarts. Deze verwijsbrief kan gestuurd worden naar verwijzingen@speekselonderzoek.nl.

Op dit moment is er alleen nog ruimte voor nieuwe verwijzingen in de praktijken te Amsterdam en Hoofddorp (per 1/2/2020).

Zodra u bent verwezen zult u worden opgeroepen voor een consult. Tijdens dit consult worden vaak onderstaande stappen doorlopen.

Met behulp van deze informatie wordt een behandelplan opgesteld. Tevens wordt er onderzocht of een zogenaamde ‘indicatie bijzondere tandheelkunde’ voor de hand ligt. Dit behandelplan wordt met u en uw tandarts besproken.

Ik ben Derk Jan Jager en ik ben werkzaam als prothetisch-restauratief/maxillofaciaal tandarts. Mijn interesse ligt met name bij de problemen rondom de droge mond en bij patiënten die complexe tandheelkundige zorg nodig hebben ten gevolge van droge mond problemen. Ik behandel alleen patiënten op verwijzing van andere tandartsen.

Lees verder

Vragen?

Contact